Tag Archives: tv3

L’egoisme de la solidaritat

Aquest matí he tingut el gran plaer de poder ajudar a una persona que estava enmig d’una dificultat momentània però prou vital per ella com per apel·lar  la meva persona a la recerca de llum i, efectivament, li he pogut proporcionar. Aleshores m’he sentit tremendament bé i feliç.

I en el gaudi d’aquest plaer momentani em plantejo com d’egoistes podem arribar a ser aquells que dediquem uns instants de la nostra vida a tercers a canvi d’ una explosió de felicitat enorme en saber-nos útils. Per aquest motiu i perquè m’adono que ajudar és el que realment dóna sentit a la meva vida i alimenta el meu ego aquest any sóc voluntària de la Marató de TV3 dedicada al Càncer.

El dia 16 de desembre truca i experimenta el plaer de ser solidari.

Maró 2012. jpg